Opinions

การท่องเที่ยวของไทยคงต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐฯ ต่อเนื่อง

เป็นที่ทราบกันดีว่ารายได้จากการ ท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศไทย องค์กรสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (World Travel & Tourism Council หรือ WTTC) ได้คำนวณสัดส่วนรายได้จากภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ต่อ GDP พบว่าไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นประมาณ 20 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP (มูลค่าของสินค้าหรือบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตภายในประเทศ) ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ที่มาจากการท่องเที่ยวของไทยนั้น มีสัดส่วนที่สูงกว่าประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชั้นนำทั่วโลก อาทิ ฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศมากที่สุดในโลกแต่กลับมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวไม่ถึง...

เปิดเวทีพูดคุยคือทางออก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์เรื่องการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ในโลกผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563 โดยกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรง โดยเฉพาะกล่าวเตือนการแพร่ระบาดระลอกสองที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก พล.อ.ประยุทธ์ออกแถลงการณ์ก่อนการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 19 ก.ย. 2563 โดยกล่าวเตือนเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังมีความเสี่ยง  โดยระบุถึงการชุมนุมว่า “กำลังเพิ่มความเสี่ยงอย่างมหาศาลที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ในประเทศไทย ขณะเดียวกันท่านกำลังเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำลายการทำมาหากินของคนไทยด้วยกันอีกสิบๆ ล้านคน” นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า “ผมได้ยินสิ่งที่ท่านพูด ผมรับทราบความคับข้องใจของพวกท่านในเรื่องการเมือง...

ฝุ่น : สารก่อมะเร็ง!!

ในปี 2556 องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ฝุ่น PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 คือหมวดสารก่อมะเร็ง ฝุ่นเบอร์เล็กจิ๋วนี้ประกอบด้วยสารพิษ เช่น พีเอเอช ปรอท แคดเมียม และอาร์เซนิก ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ การจะตั้งค่ามาตรฐานว่าพื้นที่ไหนอาจมี PM 2.5 ให้หย่อนหรือตึงแค่ไหน เป็นอำนาจของรัฐ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทหลักในการบังคับใช้กฎหมาย ทางการไทยกำหนดว่า ค่ามาตรฐานรายปีของฝุ่นในอากาศควรอยู่ที่ 25 ไมโครกรัม/ลบ.ม. และถ้านับแบบราย 24...
- Advertisement -

โควิดพลิกโลกา : โรคซ้ำซากของเศรษฐกิจไทย

ปรากฏการณ์โควิด -19 ทำให้เห็นโรคทางเศรษฐกิจที่แก้ไขไม่หายสักที โรคที่ว่าคือโรคผลผลิตส่วนเกิน หรือ Over Supply  ในอดีตสินค้าพื้นฐานของไทยเกิดปัญหาผลผลิตส่วนเกินแทบทั้งสิ้น ไล่ตั้งแต่ข้าว  ยางพารา อ้อย มันสำปะหลัง น้ำตาล ฯลฯ โดยผลผลิตมีมากกว่าความต้องการในประเทศ ส่วนที่เหลือจำเป็นต้องส่งออก ผลที่ตามมาคือ ราคาไม่มีเสถียรภาพ ขึ้นๆ ลงๆ แล้วแต่ตลาดโลก ถ้าผลผลิตในตลาดโลกมีมาก ราคาในประเทศก็จะตกต่ำ แต่ถ้าผลผลิตในโลกขาดแคลน ราคาก็ขยับขึ้นสูง แม้มีความพยายามเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต ด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตร...

ข้อมูล ESG เรื่องดีๆ ที่ผู้ลงทุนอยากรู้

โลกกำลังเข้าสู่ยุค VUCA ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ที่สร้างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรคระบาด หรือการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะช่วงการระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบรุนแรงต่อภาคธุรกิจ และทุกคนต้องปรับตัวให้อยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตินี้ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพของธุรกิจระยะยาว ดังนั้น การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงแต่ผลประโยชน์ทางการเงินเพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนในยุคโควิด-19 ที่คาดหวังว่าบริษัทจะช่วยสานประโยชน์ให้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของตัวเอง การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจเป็นกลไกสำคัญที่ใช้ตัดสินใจเพื่อการลงทุน โดยธุรกิจที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน ก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและดึงดูดให้ผู้ลงทุนเกิดความสนใจ อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจควรแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจและบริหารความเสี่ยงที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม...

มาตรการรัฐที่ควรจะมีต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกำลังประสบปัญหาจากกำลังซื้อในประเทศและต่างชาติที่ฟุบตัวลงเป็นอย่างมาก รวมทั้งจากมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย และล่าสุดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พอจะสรุปคร่าวๆ ได้ดังต่อไปนี้ 1.ขอให้ยกเลิกมาตรการ LTV (Loan to Value) ที่ออกมาใช้เมื่อเดือน เม.ย. 2562 เนื่องจากในสภาวการณ์ปัจจุบันไม่มีการเก็งกำไรในตลาดอสังหาฯ แล้ว 2.การลดค่าธรรมเนียมการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์...

Survival Marketing Strategies

จะว่าไปแล้วในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผู้ประกอบการธุรกิจและนักการตลาดมักจะได้รับโจทย์แปลกๆ ใหม่ๆ มาทดสอบความสามารถเป็นระยะๆ แต่คงไม่มีช่วงเวลาไหนในรอบ 100 ปี ที่จะได้พบเจอกับปรากฏการณ์ใหญ่ยักษ์และทรงพลังอย่างเทคโนโลยีดิสรัปชั่นที่นำเอาโลกดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภคแบบ 180 องศาได้ และในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 นี้ ยังผนวกเข้ากับพลังโหดจากโควิด-19 ข้อแนะนำที่ได้เคยกล่าวไปในครั้งที่แล้วคือ Disruption OR Disappear ถ้าเราไม่ปรับตัว เราคงไม่มีที่ยืนในสมรภูมิครับ คำถามที่น่าสนใจถัดมาคือ การปรับตัวจะต้องทำอย่างไร อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ไม่ง่าย ในการทำธุรกิจและการกำหนดกลยุทธ์การตลาดจะทำแค่ลอกตามคนอื่น ที่เรียกว่า...

ในวันที่ญี่ปุ่นออกแคมเปญ คิดถึงนักท่องเที่ยวไทย

เมื่อพูดถึง ญี่ปุ่น ก่อนหน้าการระบาดของโควิด-19 คงเป็นคล้ายกับหลังบ้านของใครหลาย ๆ คน เพราะด้วยราคาที่ลดลงมาจนใครหลายคนจับต้องได้มากขึ้น จากสถิติของ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ระบุว่าในช่วง 10 เดือนแรกของ ปี 2562 มีคนไทยเยือนญี่ปุ่นถึง 1.01 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 453,000 คนในปี 2556 ก่อนหน้านี้ไทยเคยมีเที่ยวบินตรงระหว่าง 2 ประเทศถึง...

อาเซียนหลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ

ในขณะที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาต่างเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ นักวิเคราะห์และนักวางแผนนโยบายต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ต่างลุ้นว่าปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งผลกระทบต่อกลุ่ม อาเซียน จะมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายไปในทิศทางใดภายหลังการเลือกตั้ง หากผลการเลือกตั้งเป็นไปตามผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดซึ่งนายโจ ไบเดน มีคะแนนนำประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน จากผลการสำรวจความคิดเห็นของรัฐบาล ภาคธุรกิจ และสื่อชั้นนำของประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่าผู้ตอบคำถามราว 60% เชื่อว่าสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นพันธมิตรทางด้านกลยุทธ์ที่ดีกว่าเดิมสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน และน่าจะทำให้บรรยากาศทางการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น หากมีการเปลี่ยนผู้นำในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ แต่แม้ว่าหลายฝ่ายจะเห็นเช่นนั้น ผู้สังเกตการณ์ทางการฑูตมองว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามอันร้อนระอุระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง ทั้งในกรณีน่านน้ำข้อพิพาทในทะเลจีนใต้และผลกระทบจากสงครามทางการค้าที่ยืดเยื้อจะยังคงไม่หมดไปง่ายๆ ผู้เชี่ยวชาญทางการฑูตมองว่าการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์เพียงผู้เดียว...

Travel Bubble ฟื้นท่องเที่ยว คิดได้แต่ยากปฏิบัติ

นโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศ หรือเมืองที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ยังเป็นนโยบายที่ต้องรอไปอีกนานจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายหรือมีมาตรการป้องกันที่สร้างความมั่นใจได้ Travel Bubble คือ การเปิดให้มีการท่องเที่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ในระดับต่ำ เป็นเรื่องที่มีการนำเสนอมานาน แม้ว่ารัฐบาลจะเห็นดีเห็นงามด้วย แต่จากสถานการณ์การติดเชื้อที่ยังรุนแรง ทำให้รัฐบาลยัง “ลังเล” อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้หลายประเทศเริ่มนำมาใช้ และอีกหลายประเทศเริ่มเตรียมการ แม้แต่ไทยเองก็มีการพูดถึงกันบ่อยครั้ง แต่ถึงที่สุดแล้ว บางประเทศแม้จะประกาศใช้แล้ว แต่ก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวอย่างที่คาดหวังไว้...

รอรัฐมนตรีคลัง

ภาพของรัฐบาลตอนนี้หลังจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กับ แก๊ง 4 กุมาร ถูกการเมืองในพรรคพลังประชารัฐกดดันให้ถอนตัวจากรัฐบาลไปแล้ว  แม้จะปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ แต่บรรยากาศไม่ดีขึ้น ซ้ำร้ายยังแย่ลงกว่าเดิม  เมื่อ ปรีดี ดาวฉาย ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หลังจากเข้ามานั่งไม่ครบเดือน ก้นยังไม่ทันร้อน  ด้วยเหตุผลว่าป่วย  แต่คนทั่วไปเชื่อว่าเพราะสภาพแวดล้อมทางการเมืองเป็นพิษ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเหมือนขาดมือเศรษฐกิจ  ขาดแม่ทัพมือดีสู้ศึกเศรษฐกิจที่กำลังรุมเร้าจนมองไม่เห็นชัยชนะ  ขาดรัฐมนตรีคลังในยามที่ประเทศกำลังคับขัน...

เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์

ปัญหากองขยะที่เริ่มจากหลุมฝังกลบ แล้วพอกพูนล้นหลามจนกลายเป็นกองขยะที่ประชิดป่าเขา แหล่งน้ำ หรือทะเล ที่เราเริ่มเห็นเป็นปัญหาชัดขึ้นมากในทุกเมืองใหญ่ ขยะเหล่านี้นอกจากจะสามารถแปรเป็นพลังงานผ่านการเผาอย่างถูกวิธีแล้ว เทคโนโลยีและวิธีการคัดแยกที่แม่นยำ รวดเร็ว ตลอดทั้งการจัดการขยะตั้งแต่แหล่งกำเนิดอย่างมีความรู้นั้นจึงสำคัญมาก ปัจจุบันเราสามารถนำขยะที่แยกคัดหมุนเวียนให้กลับมามีประโยชน์ใช้สอยได้มากกว่าที่เคยคิด เช่น แปรพลาสติกถนอมอาหาร หรือที่เรียกกันติดปากว่า พลาสติกแร็ป ซึ่งมีความใส หยุ่นเหนียว แต่ใช้เข้าเตาไมโครเวฟหนเดียวก็ถูกขยำทิ้งมาหลอมทำรองเท้าบู๊ตยางที่ใช้ในห้องปลอดเชื้อทางการแพทย์ได้  หรือนำขยะพลาสติกมาหลอมรวมด้วยเทคโนโลยีที่ถูกต้องทำเป็นวัสดุประดับอาคาร ทำบล็อกปูพื้น หรือผสมในวัสดุปูทับหน้าผิวถนนและทางเท้า หรือหากนำเศษขยะพลาสติกที่คัดแยกทำความสะอาดดีแล้วมาสับหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วหลอมหรือบดอัดเป็นสินค้าง่ายๆ เช่น รองเท้าแตะ ทำพื้นรองเท้าแฟชั่น หรือทำเป็นเส้นใยผลิตเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับแฟชั่นต่างๆ ได้...

How to Build Reflation Portfolios

เรื่องโดย วัทธิกร กิจจาวิจิตร ธนาคารกลางทั่วโลกต่างปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำที่สุดในประวัติการณ์ พร้อมทั้งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ประกอบกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายการคลัง ตั้งแต่การเบิกจ่ายงบช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัส ไปจนถึงการเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจที่แม้จะหดตัวรุนแรง แต่เป็นการหดตัวที่น้อยกว่าคาดการณ์ ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวกลับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดที่เคยสร้างไว้ในช่วงการระบาดของไวรัสยาวนานถึง 4 เดือนติดต่อกัน การระบาดของโคโรนาไวรัสเป็นการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจแบบ Event-Driven ทำให้วงจรเศรษฐกิจกินระยะเวลาที่สั้น จึงได้เห็นตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเพียง 2 เดือนแรกของการระบาดของไวรัสเท่านั้น นักลงทุนได้นิยามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากการ Lockdown ในรอบนี้ไว้ว่า การฟื้นตัวในรูปแบบ “K-Shape”     กล่าวคือ การฟื้นตัวของแต่ละอุตสาหกรรมภายหลังจากการ Lockdown...
- Advertisement -

Must Read

4 กับดักความคิดเรื่องประกันสุขภาพ

ปีนี้เป็นปีที่ทุกคนเห็นความสำคัญของ ประกันสุขภาพ มากขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ ประเทศไทยเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) ในปีหน้า และค่ารักษาพยาบาลที่นับวันจะยิ่งแพงขึ้นทุกปี ทำให้เราเริ่มตระหนักถึงการวางแผนประกันสุขภาพและการวางแผนทางการเงินมากขึ้น เพื่อเป็นการปิดความเสี่ยงจากค่ารักษาพยาบาลที่เป็นก้อนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้วางแผนประกันสุขภาพไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากความคิดที่คลาดเคลื่อน หรือความเข้าใจผิด ส่งผลให้การวางแผนในช่วงเกษียณอายุยังไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งทางผู้เขียนขอแบ่งเป็น 4 กับดักทางความคิดเกี่ยวกับการวางแผนประกันสุขภาพที่เรามักพบอยู่บ่อยๆ นั่นก็คือ 1.ประมาท ไม่ซื้อประกันสุขภาพ หรือซื้อประกันสุขภาพช้าเกินไป...
- Advertisement -

Ant Group ของ Alibaba ราคา IPO มูลค่าพุ่งเกิน 3.4 หมื่นล้านดอลลาร์

Ant Group Co. บริษัทไฮเทคยักษ์ใหญ่สัญชาติจีนมีแนวโน้มที่จะระดมทุนอย่างน้อยถึง 3.44 หมื่นล้านดอลลาร์ในการจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหุ้นเป็นครั้งแรกและครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง โดยคาดว่าจะระดมทุนได้ตลาดหลักทรัพย์ละ 1.72 หมื่นล้านดอลลาร์ด้วยราคาหุ้นละ 68.8 หยวน และ 80 ดอลลาร์ฮ่องกงตามลำดับ นอกจากนี้ Ant Group จะให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดสรรหุ้นให้ผู้ลงทุนมากกว่าที่บริษัทเสนอขาย (green shoe option) อีก 15% ซึ่งจะทำให้ระดมทุนเพิ่มได้ถึง 5.2...

วิกฤติจ้างงานรออยู่ ไม่ว่า ”ทรัมป์” หรือ ”ไบเดน” ชนะศึก เลือกตั้งสหรัฐ

เหลืออีกเพียงสัปดาห์เดียวก็จะถึงวัน เลือกตั้งสหรัฐ แต่ไม่ว่าใครจะชนะ หนึ่งในปัญหาเร่งด่วนที่รอการแก้ไข คือตลาดแรงงาน นักเศรษฐศาสตร์ของเอสแอนด์พี ระบุว่า ข้อมูลตลาดแรงงานสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐขับเคลื่อนไปอย่างอ่อนแรง อัตราว่างงานอยู่ในระดับ 7.9% ซึ่งสูงกว่าหรือเท่ากับอัตราว่างงานในช่วงภาวะถดถอย 8 ครั้งจาก 11 ครั้งที่ผ่านมา อ่าน : #ธุรกิจต้องรู้… นับถอยหลังเลือกตั้งสหรัฐฯ กับ ‘อนาคต’ ของตลาดหุ้น อัตราว่างงานซึ่งพุ่งไปแตะระดับสูงสุดถึง 14.7% เมื่อเดือนเม.ย. อาจสะท้อนความเปราะบางของตลาดแรงงานอเมริกัน...

หุ้นไทย ร่วง -5.64 จุด เหตุการเมืองในประเทศยังกดดัน จับตานัดชุมนุมสถานทูตเยอรมันเย็นนี้

SET Index ปรับลง -5.64 จุด จากปัจจัยการเมืองในประเทศกดดัน โบรกฯ จับตาการชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันเย็นนี้ คาดผู้ชุมนุมยื่นหนังสือก่อนแยกย้ายอย่างสันติ ประเมินผลกระทบต่อดัชนีหุ้นวันพรุ่งนี้เคลื่อนไหวระหว่าง 1,200-1,220 จุด นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยภาพรวมตลาดหุ้นวันที่ 26 ต.ค.63 ว่า SET Index...